O programie
2739 zespołów jest zarejestrowanych...
2739 zespołów Badacza Wody zarejestrowało się już do działań...
Badacze Wody z 2739 drużyn pomagają napełnić świat wodą dla wszystkich...
65% NASZEGO CELU, ABY POMÓC GO OSIĄGNĄĆ PROSIMY O...
Pomóż nam osiągnąć nasz cel
To 65% naszego celu, aby pomóc
65% NASZEGO CELU, ABY POMÓC GO OSIĄGNĄĆ PROSIMY O...

Dlaczego Woda jest w centrum naszej uwagi?
Bez wody nie ma życia. Światowe zasoby słodkowodne są zagrożone. Wzywamy badaczy wody na całym świecie, by pomogli sprawić, aby liczyła się każda kropla i wypełnili naszą przyszłość wodą dla wszystkich.

Obejrzyj video o drużynie, która zwyciężyła w 2015 roku. 

Czym jest program Badacz Wody?
Badacz Wody jest atrakcyjnym i inspirującym programem edukacyjnym, który daje tysiącom uczniów na całym świecie możliwość przeprowadzenia wspólnych działań związanych z wodą na rzecz swoich szkół i lokalnych społeczności. Program Badacz Wody jest całkowicie finansowany i wspierany w 11 krajach, i jest darmowy dla wszystkich uczestniczących w nim szkół. Najlepsze zespoły badaczy wody mają szansę na reprezentowanie swojego kraju w międzynarodowej ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się w Londynie w 2018 r.

Co zdobywają badacze wody?
Program Badacz Wody wspiera uczniów w wieku od 8 do 14 lat w prowadzonej przez nich misji ratowania zasobów wodnych naszej planety. Badacze wody mają możliwość:

  • Wykonywania wyzwań związanych z wodą i głównymi problemami dotyczącymi wody
  • Współpracy z innymi uczniami na całym świecie
  • Organizowania lokalnych wodnych festiwali i otrzymania punktów i nagród
  • Stworzenia zasobów wiedzy i umiejętności, którymi będzie się można dzielić

Jakie będą efekty programu Badacz Wody?
W ciągu pierwszych dwóch lat działania przyniesie on m.in. następujące korzyści:

  • 1400  szkół zgłosi swoje zespoły badaczy wody
  • 9000  badaczy wody zostanie przeszkolonych
  • 90 000 uczniów będzie bardziej świadomych problemów dotyczących wody
  • 475 000 uczniów i członków lokalnej społeczności zaangażuje się w program
  • 240 000 m3 wody zostanie zaoszczędzonych, czyli równowartość 95 basenów olimpijskich
Badacz Wody wspierany jest przez
Program Wodny HSBC
we współpracy z