Poland
Team of the Month
Gratulujemy zespołowi Turbo Krople Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie tytułu Szkoły Miesiąca! Dużym przedsięwzięciem była Noc Badaczy Wody dla uczniów całej szkoły, a wśród licznych atrakcji znalazł się także Wodny deptak. Na finał składały się pisemne deklaracje ponad 50 osób. Wyzwaniem miesiąca było jednak opracowanie i wydanie „Książki kucharskiej Badacza Wody” z przepisami potraw składających się z produktów o możliwie niskiej ilości wody. ukrytej przy ich wytwarzaniu. Z wyzwaniem wczuwania się w innych mieszkańców planety, zmagających się z potrzebami dostępu do czystej wody, zespół poradził sobie w „Jednym dniu życia”. Dziękujemy za inspirujące działania!
Click here
Congratulations
67

32000
points earned by our 218 teams

Mini-SASS and FreschWater Watch
Posted by Szkoła Podstawowa Nr 5 w Pionkach, Poland on 10 June 2017
Post related to Mini SASS,

Wybraliśmy się dzisiaj nad nasz lokalny zbiornik wodny Staw Górny w Pionkach i gromadziliśmy dane dotyczące jakości wody do Mini-SASS oraz FreshWater Watch. Wykonaliśmy badania wody metodą bilogiczną oraz chemiczną.

Do monitorowania stanu wody w stawie i dokonania pomiarów ogólnej jakości wody w danej rzece metodą biologiczną wykorzystaliśmy narzędzia Mini-SASS. W metodzie biologicznej wykorzystywane są makrobezkręgowce (małe zwierzęta) zamieszkujące wody słodkie, które mają różną wrażliwość na jakość wody. Oglądaliśmy organizmy żywe znajdujące się w wodzie oraz zamieszkujace roślinność tuż przy brzegu wody. Udalo nam się obserwować płazińce, widelnice, jętki, ważki, chrząszcze, chruściki, ślimaki, małże, raki czy żaby. Wyniki zamieścilismy na stronie www.miniSASS.org. Nasz wynik w kategorii ekologicznej to 6,3 co oznacza warunki dobre, w przeważającej mierze naturalne/nieliczne modyfikacje.

Wykorzystując zestawy odczynników chemicznych wykonaliśmy chemiczne badanie czystości wody. Oznaczyliśmy w wodzie ilość jonów fosforanowych(V), azotanowych(V), azotanowych(III), amonowych oraz pH. Określiliśmy klarowność oraz kolor.
A oto nasze wyniki:
Fosforany - 0,02 mg/l
Azotany(V) - 0,2 mg/l
Azotany(III) - 0,5 mg/l
Jony amonowe - 0,05mg/l
pH = 9
Wyniki badań chemicznych zamieścilismy na stronie obserwacji zbiorników słodkowodnych  www.FreshWater Watch. Stworzony profil szkoły przez poprzedni zespół badaczy wody na stronie internetowej przeznaczonej do obserwacji zbiorników słodkowodnych FreshWater Watch pozwoli nam kontynuować ich badania i obserwacje. Wykorzystując aplikację na smartfon FreshWater Watch umieściliśmy wyniki naszych badań.

Analizując otrzymane wyniki stwierdziliśmy, że woda w naszym Stawie Górnym jest dosyć czysta. 


|
Likes
 (4)

|
Likes
 (4)

Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
in association with