Poland
Team of the Month
Gratulujemy zespołowi Wodniaków ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie tytułu Szkoły Miesiąca! Festiwal Wody był duża imprezą dla całej społeczności lokalnej w ramach Pikniku Rodzinnego. Oprócz licznych edukacyjnych i badawczych atrakcji zespół rozpowszechniał „Wodooszczędną książkę kucharską”, opracowane przez siebie przepisy na danie obiadowe bez mięsa i najmniej wodochłonne produkty. Zbierano środki na budowę studni w Sudanie. Zespół dwukrotnie wychodził w teren, aby badać jakość wody w rzece i jeziorze na podstawie żyjących w wodzie organizmów oraz na obecność związków chemicznych pochodzących z rolnictwa. Drużyna zorganizowała wymianę „tajemniczej wody”, ukrytej w produktach. Na wymianę przyniesiono dużo maskotek, ubrań, gier komputerowych i rozmaitych gadżetów. Przeprowadzono wywiady z rolnikami na temat stosowania środków chemicznych w rolnictwie. Pod tezami „spragnionego rolnictwa” na posterze w holu szkoły przeprowadzono plebiscyt, w którym każdy mógł opowiedzieć się, czy jest za czy przeciw chemicznemu nawożeniu gleby. Na planie szkoły zespół umieścił wszystkie miejsca, w których znajduje się tajemnicza woda, i w tych miejscach znalazły się rady, co zrobić, aby zmniejszyć jej marnotrawstwo. Co za inspirujące zaangażowanie!
Click here
Congratulations
53

66800
points earned by our 203 teams

Mini-SASS and FreschWater Watch
Posted by Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pionkach, Poland on 10 June 2017
Post related to Mini SASS,

Wybraliśmy się dzisiaj nad nasz lokalny zbiornik wodny Staw Górny w Pionkach i gromadziliśmy dane dotyczące jakości wody do Mini-SASS oraz FreshWater Watch. Wykonaliśmy badania wody metodą bilogiczną oraz chemiczną.

Do monitorowania stanu wody w stawie i dokonania pomiarów ogólnej jakości wody w danej rzece metodą biologiczną wykorzystaliśmy narzędzia Mini-SASS. W metodzie biologicznej wykorzystywane są makrobezkręgowce (małe zwierzęta) zamieszkujące wody słodkie, które mają różną wrażliwość na jakość wody. Oglądaliśmy organizmy żywe znajdujące się w wodzie oraz zamieszkujace roślinność tuż przy brzegu wody. Udalo nam się obserwować płazińce, widelnice, jętki, ważki, chrząszcze, chruściki, ślimaki, małże, raki czy żaby. Wyniki zamieścilismy na stronie www.miniSASS.org. Nasz wynik w kategorii ekologicznej to 6,3 co oznacza warunki dobre, w przeważającej mierze naturalne/nieliczne modyfikacje.

Wykorzystując zestawy odczynników chemicznych wykonaliśmy chemiczne badanie czystości wody. Oznaczyliśmy w wodzie ilość jonów fosforanowych(V), azotanowych(V), azotanowych(III), amonowych oraz pH. Określiliśmy klarowność oraz kolor.
A oto nasze wyniki:
Fosforany - 0,02 mg/l
Azotany(V) - 0,2 mg/l
Azotany(III) - 0,5 mg/l
Jony amonowe - 0,05mg/l
pH = 9
Wyniki badań chemicznych zamieścilismy na stronie obserwacji zbiorników słodkowodnych  www.FreshWater Watch. Stworzony profil szkoły przez poprzedni zespół badaczy wody na stronie internetowej przeznaczonej do obserwacji zbiorników słodkowodnych FreshWater Watch pozwoli nam kontynuować ich badania i obserwacje. Wykorzystując aplikację na smartfon FreshWater Watch umieściliśmy wyniki naszych badań.

Analizując otrzymane wyniki stwierdziliśmy, że woda w naszym Stawie Górnym jest dosyć czysta. 


|
Likes
 (3)

|
Likes
 (3)

Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
in association with