Poland
Team of the Month
Gratulujemy zespołowi Turbo Krople Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sochaczewie tytułu Szkoły Miesiąca! Dużym przedsięwzięciem była Noc Badaczy Wody dla uczniów całej szkoły, a wśród licznych atrakcji znalazł się także Wodny deptak. Na finał składały się pisemne deklaracje ponad 50 osób. Wyzwaniem miesiąca było jednak opracowanie i wydanie „Książki kucharskiej Badacza Wody” z przepisami potraw składających się z produktów o możliwie niskiej ilości wody. ukrytej przy ich wytwarzaniu. Z wyzwaniem wczuwania się w innych mieszkańców planety, zmagających się z potrzebami dostępu do czystej wody, zespół poradził sobie w „Jednym dniu życia”. Dziękujemy za inspirujące działania!
Click here
Congratulations
67

32000
points earned by our 218 teams

Stworzyliśmy model mokradeł
Posted by Zespół Szkół w Siarach, Poland on 5 August 2017
Post related to Stwórz własne wyzwanie,

Jak wyjaśniają specjaliści, do katastrof powodziowych dochodzi najczęściej w dolinach rzecznych, w których człowiek odebrał przestrzeń mokradłom, zajmując ją pod zabudowę mieszkaniową lub inną. Ale ryzyko występujących w takich miejscach powodzi można zmniejszyć, odtwarzając mokradła zalewowe powyżej miast, tak aby zmagazynowały one falę wezbraniową. Do mokradeł zaliczamy także bagna, starorzecza, torfowiska, nadrzeczne lasy.

Udało się nam wykonać model mokradeł, aby uświadomić sobie i innym jak cenne są takie tereny wzdłuż rzek. Na rysunkach i zdjęciach towarzyszących wystawie pokazaliśmy jak dobroczynne dla nas i dla harmonijnego życia są mokradła: są ostoją pewnych gatunków zwierząt, działają jako nerki krajobrazu oczyszczając płynącą wodę z zanieczyszczeń, są ostoją rzadkich gatunków ptaków, a takie tereny jak mokradła Biebrzy i Narwi stanowią dużą atrakcję dla miłośników przyrody.

Chrońmy mokradła!


|
Likes
 (74)

|
Likes
 (74)

Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
in association with