Poland
Team of the Month
Gratulujemy zespołowi Wodoodporni Szkoły Podstawowe Nr 157 w Warszawie tytułu Szkoły Miesiąca za niezwykle różnorodne aktywności w ostatnim miesiącu! Jak przeżyć dzień z 15 litrami wody pokazali na wideo z własnego życia Daniel i Karol. Żeńska część zespołu ze starej odzieży wyczarowała nowe kreacje, korzystając z nożyczek i farb, i pokazała to na szkolnym korytarzu. Pozostali sprawdzali swoją kreatywność w konstruowaniu urządzenia do wyławiania plastików w wodnych zbiornikach. Cała drużyna wzięła udział w rzetelnych badaniach terenowych jakości wody w stawie pobliskiego, dużego parku. Założono w szkole uprawę ziół, którą następnie przeniesiono do domów i zaprzyjaźnionych ogródków działkowych. Wyzwaniem było przeprowadzenia zajęć dla przedszkolaków, z którymi przeprowadzono kilka doświadczeń z wodą, w tym odkrywanie sposobu oczyszczania brudnej wody, jak to ma miejsce w naturze. Wodoodporni zaangażowali również swoje rodziny, dla których przygotowano ulotki z listą prawie trzydziestu zobowiązań oszczędzania wody. Dziękujemy !
Click here
Congratulations
59

79910
points earned by our 231 teams

Stworzyliśmy model mokradeł
Posted by Zespół Szkół w Siarach, Poland on 5 August 2017
Post related to Stwórz własne wyzwanie,

Jak wyjaśniają specjaliści, do katastrof powodziowych dochodzi najczęściej w dolinach rzecznych, w których człowiek odebrał przestrzeń mokradłom, zajmując ją pod zabudowę mieszkaniową lub inną. Ale ryzyko występujących w takich miejscach powodzi można zmniejszyć, odtwarzając mokradła zalewowe powyżej miast, tak aby zmagazynowały one falę wezbraniową. Do mokradeł zaliczamy także bagna, starorzecza, torfowiska, nadrzeczne lasy.

Udało się nam wykonać model mokradeł, aby uświadomić sobie i innym jak cenne są takie tereny wzdłuż rzek. Na rysunkach i zdjęciach towarzyszących wystawie pokazaliśmy jak dobroczynne dla nas i dla harmonijnego życia są mokradła: są ostoją pewnych gatunków zwierząt, działają jako nerki krajobrazu oczyszczając płynącą wodę z zanieczyszczeń, są ostoją rzadkich gatunków ptaków, a takie tereny jak mokradła Biebrzy i Narwi stanowią dużą atrakcję dla miłośników przyrody.

Chrońmy mokradła!


|
Likes
 (74)

|
Likes
 (74)

Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
in association with
15.25 MB