Poland
Team of the Month
Gratulujemy drużynie Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka w Warszawie tytułu Szkoły Miesiąca! To była chyba najwcześniejsza inauguracja programu w Polsce - już pierwszego dnia nauki w nowym roku szkolnym zespół rozpoczął pracę nad wyzwaniami. Następnie była wyprawa do pobliskiego stawu, badanie życia w jego wodzie. Kolejne wyjście terenowe pomogło stworzyć zielnik z liści drzew rosnących wokół szkoły. Zespół organizował także warsztaty wodne dla innych klas w szkole dzieląc się swoimi doświadczeniami.. Życzymy powodzenia drużynie Szkoły im. św. Franciszka w kontynuowaniu wyprawy Badacza Wody i mamy nadzieję poznawać kolejne fantastyczne działania, których się podejmujecie!
Click here
Congratulations
100

10430
points earned by our 205 teams

Stworzyliśmy model mokradeł
Posted by Zespół Szkół w Siarach, Poland on 5 August 2017
Post related to Stwórz własne wyzwanie,

Jak wyjaśniają specjaliści, do katastrof powodziowych dochodzi najczęściej w dolinach rzecznych, w których człowiek odebrał przestrzeń mokradłom, zajmując ją pod zabudowę mieszkaniową lub inną. Ale ryzyko występujących w takich miejscach powodzi można zmniejszyć, odtwarzając mokradła zalewowe powyżej miast, tak aby zmagazynowały one falę wezbraniową. Do mokradeł zaliczamy także bagna, starorzecza, torfowiska, nadrzeczne lasy.

Udało się nam wykonać model mokradeł, aby uświadomić sobie i innym jak cenne są takie tereny wzdłuż rzek. Na rysunkach i zdjęciach towarzyszących wystawie pokazaliśmy jak dobroczynne dla nas i dla harmonijnego życia są mokradła: są ostoją pewnych gatunków zwierząt, działają jako nerki krajobrazu oczyszczając płynącą wodę z zanieczyszczeń, są ostoją rzadkich gatunków ptaków, a takie tereny jak mokradła Biebrzy i Narwi stanowią dużą atrakcję dla miłośników przyrody.

Chrońmy mokradła!


|
Likes
 (74)

|
Likes
 (74)

Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
in association with