Poland
Team of the Month
Gratulujemy zespołowi Wodniaków ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie tytułu Szkoły Miesiąca! Festiwal Wody był duża imprezą dla całej społeczności lokalnej w ramach Pikniku Rodzinnego. Oprócz licznych edukacyjnych i badawczych atrakcji zespół rozpowszechniał „Wodooszczędną książkę kucharską”, opracowane przez siebie przepisy na danie obiadowe bez mięsa i najmniej wodochłonne produkty. Zbierano środki na budowę studni w Sudanie. Zespół dwukrotnie wychodził w teren, aby badać jakość wody w rzece i jeziorze na podstawie żyjących w wodzie organizmów oraz na obecność związków chemicznych pochodzących z rolnictwa. Drużyna zorganizowała wymianę „tajemniczej wody”, ukrytej w produktach. Na wymianę przyniesiono dużo maskotek, ubrań, gier komputerowych i rozmaitych gadżetów. Przeprowadzono wywiady z rolnikami na temat stosowania środków chemicznych w rolnictwie. Pod tezami „spragnionego rolnictwa” na posterze w holu szkoły przeprowadzono plebiscyt, w którym każdy mógł opowiedzieć się, czy jest za czy przeciw chemicznemu nawożeniu gleby. Na planie szkoły zespół umieścił wszystkie miejsca, w których znajduje się tajemnicza woda, i w tych miejscach znalazły się rady, co zrobić, aby zmniejszyć jej marnotrawstwo. Co za inspirujące zaangażowanie!
Click here
Congratulations
53

66800
points earned by our 203 teams

Stworzyliśmy model mokradeł
Posted by Zespół Szkół w Siarach, Poland on 5 August 2017
Post related to Stwórz własne wyzwanie,

Jak wyjaśniają specjaliści, do katastrof powodziowych dochodzi najczęściej w dolinach rzecznych, w których człowiek odebrał przestrzeń mokradłom, zajmując ją pod zabudowę mieszkaniową lub inną. Ale ryzyko występujących w takich miejscach powodzi można zmniejszyć, odtwarzając mokradła zalewowe powyżej miast, tak aby zmagazynowały one falę wezbraniową. Do mokradeł zaliczamy także bagna, starorzecza, torfowiska, nadrzeczne lasy.

Udało się nam wykonać model mokradeł, aby uświadomić sobie i innym jak cenne są takie tereny wzdłuż rzek. Na rysunkach i zdjęciach towarzyszących wystawie pokazaliśmy jak dobroczynne dla nas i dla harmonijnego życia są mokradła: są ostoją pewnych gatunków zwierząt, działają jako nerki krajobrazu oczyszczając płynącą wodę z zanieczyszczeń, są ostoją rzadkich gatunków ptaków, a takie tereny jak mokradła Biebrzy i Narwi stanowią dużą atrakcję dla miłośników przyrody.

Chrońmy mokradła!
Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
in association with