Poland
Team of the Month
Gratulujemy zespołowi Droperek Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej tytułu Szkoły Miesiąca za intensywną pracę w ostatnich tygodniach. Był to czas tworzenia nowych kreacji z używanej odzieży, której część wymieniano między zainteresowanymi, tworzenia własnego ogródka, stawiania wyzwań rodzinie i stworzenia pełnego energii rapa. Teraz czekamy na Wasz inspirujący Festiwal Wody!
Click here
Congratulations
47

62490
points earned by our 228 teams

Wodny deptak w Szkole Podstawowej nr 1 w Sochaczewie
Posted by Szkoła Podstawowa nr 1 w Sochaczewie, Poland on 2 January 2018

Wyzwaniem „Wodny Deptak” postanowiliśmy zainteresować jak największą grupę kolegów i koleżanek. Zorganizowaliśmy „Noc Badaczy Wody”. Zaprosiliśmy do udziału również osoby z innych klas, nie związane bezpośrednio z projektem . W trakcie spotkania rozwiązywaliśmy liczne zadania i w ten sposób pogłębialiśmy wiedzę na temat sposobów oszczędzania wody.

Jakie atrakcje przygotowaliśmy? Było wodne koło fortuny, gry, quizy oraz poszukiwanie zaginionych cennych kropli wody. Każda grupa na podstawie otrzymanych instrukcji musiała dotrzeć do związanych z wodą miejsc, odnaleźć kroplę i wykonać ukryte w niej zadanie. Głównym jednak celem naszego spotkania było utworzenie „Wodnego deptaka”. Wybrane osoby z każdej z grup losowały po dwa przykłady oszczędzania wody. Następnie wszyscy członkowie grup musieli je przedstawić w formie graficznej. Rysunki zostały umieszczone na naszej wodnej drodze, w holu szkoły. Wykonaliśmy szereg zdjęć przedstawiających efekty naszej pracy. Powstała z nich prezentacja multimedialna, którą z odpowiednim komentarzem zaprezentowaliśmy wszystkim uczniom szkoły.

W „Nocy Badaczy Wody” uczestniczyły 52 osoby. Każda z osób, podpisując deklarację , zobowiązała się do przestrzegania zamieszczonych na naszej wodnej drodze zasad.


|
Likes
 (1)

|
Likes
 (1)

Local Partner GAP Poland

Water Explorer is supported by the
HSBC Water Programme
in association with
14.75 MB